• Laerskool Elarduspark
  • Waar leerders toegerus word

Laerskool Elarduspark

Waar leerders toegerus word

×

Ondersteunings dienste

Ons beskou díe dienste as essensieël in die proses van opvoeding en onderrig. Wanneer leerders emosionele of fisiese probleme ervaar kom dit tot uiting op sosiale en akademiese gebied. Ons streef daarna om ons leerder toe te rus met die nodige hanteringsvaardighede vir die toekoms.