• Laerskool Elarduspark
 • Waar leerders toegerus word

Laerskool Elarduspark

Waar leerders toegerus word

×

Kultuur

Ons streef daarna om ons leerders as totale gebalanseerde mense op te voed. Daarom wil ons leerders blootstel aan ‘n verskeidenheid kultuuraktiwiteite en hulle opvoed om die kunste te waardeer en te geniet.  

Bybelvasvra

In ‘n kompeterende wêreld is die Bybelvasvra die een aktiwiteit wat onomwonde verklaar: “Wat julle ookal doen, doen dit van harte soos vir die Here en nie vir mense nie” – Kolossense 3:23

Die missie van die Bybelvasvra is om op ‘n prettige wyse ‘n liefde vir die Woord van die Here te kweek terwyl leerders se kennis van die Bybel verbeter.
Die aktiwiteit het ewigheidswaarde, maar help ook met die volgende: groepswerk, leesbegrip, hantering van ‘n groot massa inligting en die ontwikkeling van studie-metodes. Dit skenk aan die leerders ‘n kans om te sosialiseer in ‘n situasie waar dit nie vreemd is om oor die Bybel te praat nie.

 

Organiseerder
Mev. E Möller


Hoe kom ek in die span?

Gedurende die eerste kwartaal van die jaar word die betrokke stukke wat bestudeer moet word van die Rapportryers organisasie ontvang. Kort daarna word die stukke aan die leerders beskikbaar gestel. Na ‘n paar sessies waarin die tekste gelees en geleer word, skryf die leerders ‘n toetsie wat bepaal wie in die span sal wees. Tussen 8 en 12 leerders word per jaar gekies.

 

Wanneer oefen ons?
Om die Bybelvasvra-leerders ‘n kans te gee om voluit deel te neem, vind oefeninge gewoonlik op Dinsdae en Donderdae plaas vanaf 18:30 tot 20:30. Nader aan groot kompetisies word ekstra oefeninge gereël.

 

Waar neem ons deel?
Daar is twee kompetisies waaraan ons deelneem. Die Super 12- Kompetisie vind gewoonlik plaas vroeg in Augustus. Die Rapportryers kompetisie is ‘n nasionale kompetisie wat oor twee rondtes plaasvind; in Mei en Augustus. Skole vanoor die hele land skryf ‘n gestandaardiseerde vraestel op verskillende plekke. Al die vraestelle word dan sentraal gemerk en na afloop van die tweede rondte word die top 10 spanne in die land aangewys wat deelneem teen mekaar tydens ‘n naweek van groot pret en baie bederf.

 

Meriete
Dit is moontlik om ‘n sertifikaat van verdienste of ‘n diploma te ontvang vir Bybelvasvra na aanleiding van die punte wat ‘n span behaal het. Leerders wat tydens die finaal ‘n eerste plek behaal het, ontvang ook ‘n groot vlam vir die buitengewone prestasie. Leerders wat 3 jaar aan Bybelvasvra deelneem ontvang ‘n klein vlam.

 

Wat sê die Lardies?
Karla Roets: “Ek ruil Bybelvasvra vir niks:

Liné Swanepoel: “Bybelvasvra is my gunsteling aktiwiteit.”

 

Prestasies
In nederigheid is ons dankbaar dat ons al op 5 geleenthede die Nasionale Kampioene was. Ons het ook al die Super 12- Kompetisie gewen en was alreeds op 8 geleenthede een van die top tien spanne in die land.
Die Bybel is nie net ‘n boek nie – dis die Lewende Woord! Wat ‘n voorreg vir ons leerders om op dié manier daarmee te werk!

Redenaars

Wat is die doel van redenaars?
Ons streef daarna om leerders van Laerskool Elarduspark toe te rus met die nodige vaardighede om suksesvol die toekoms aan te pak. Om jou man te staan en jou sê te sê, kan waarde toevoeg tot enige kind se lewe. Redenaars gee leerders reeds van ‘n vroeë ouderdom af die geleentheid om juis dít te kan doen. Leerders leer om selfstandig te dink, met selfvertroue te kan praat en verantwoordelik te wees.

 

Organiseerder en afrigters
Me. Eliska du Plessis dien as organiseerder en afrigter met Me. Christelle de Klerk, Chrisna de Bruin (Gr. 2 – 3); Me. Theresa Miller (Gr. 4 – 5); Me. Rochelle Oosthuizen, Me. Erika Möller (Gr. 6 – 7) en Me. Lizelle Grové (Onvoorbereide Redenaars Gr. 6 – 7) as addisionele afrigters. Ons neem ook graag deel aan die ABE Bailey Tweetalige Redenaars by Gr. 6 – 7 waar Me. Theresa Miller aan die stuur staan. Leerders kry deurgaans geleentheid om hul eie toesprake te skryf. Addisionele afrigting vind by die skool plaas vir leerders wat verder deelneem aan die ATKV en Super 12. Hierdie afrigting vind in die middae by die skool plaas.

 

Keuring
Tydens Interne Redenaarskompetisies wat jaarliks in elke graad plaasvind, kry leerders die geleentheid om deel te neem. Leerders wat tydens hierdie kompetisies goed presteer word die geleentheid gegun om aan siftingsrondtes deel te neem waar moontlike kandidate vir die Super 12 sowel as die ATKV-redenaarskompetisies gekies word. Verder deur die jaar kry leerders ook die geleentheid om aan ander kompetisies soos die Oppi Tong Af Redenaars, Eisteddfod, Pretoria Kunstefees asook die Centurion Kunstefees deel te neem. Daar is dus baie geleentheid vir die leerders om te groei

 

Kostes
Addisionele fooie word betaal indien u kind aan ‘n fees buite skoolverband wil deelneem. Fooie vir die onderskeie feeste verskil en leerders ontvang vroegtydig inligting rakende die spesifieke fees. Name van bekwame persone wat gebruik kan word vir die skryf van toesprake kan verskaf word indien dit verlang word.

 

Meriete-erkenning
Leerders ontvang die nodige erkenning vir deelname aan Interne Redenaars, ander redenaarskompetisies en kunstefeeste. Daar word ook jaarliks ‘n “Redenaar van die jaar” aangewys in Gr. 1-3; Gr. 4-5 asook Gr. 6-7.

 

Prestasies
Laerskool Elarduspark het oor die jare puik prestasies opgelewer. Thuli Manunga was die eerste swart leerling wat die Nasionale ATKV-redenaars gewen het. Meer onlangse prestasies was die skool se silwer en goue medaljes by die jaarlikse Super 12 Redenaars. Die skool eindig algeheel onder die top 3 skole vir die laaste 5 agtereenvolgende jare by die Super 12.  Ons het ook vir die laaste 4 agtereenvolgende jare ‘n leerder wat deurdring na die landsfinaal van die ATKV en boonop onder die Top 10 eindig. Ons lewer ook nasionale wenners by die Oppi Tong Af Redenaars op. 

 

Lardies aan die woord:
Louize Smit sê: “Ek doen redenaars omdat dit vir my lekker is. Dit help my om nie skaam te wees nie. Ek kan makliker voor vreemde mense praat veral as ek eendag moet werk.”
Wernich Berkhuizen: “Redenaars help my om my man te staan”.

STELLA-MUSICA MUSIEKSENTRUM

Doel
Musiek is groot pret en dra by tot die leerder se fisiese ontwikkeling, konsentrasie en intellektuele vermoëns. Dit is medies bewys dat ‘n sekere deel van die brein net kan ontwikkel as hy/sy musiek neem.  Musiek dra ook by tot die fynmotoriese ontwikkeling en hand-oog koördinasie. Kom word deel van die pret en kry al die ander byvoordele van ‘n gesonde ontwikkelingspakket.

Individuele onderrig word in die volgende instrumente aangebied:

 • KLAVIER
 • KLAWERBORD
 • KITAAR
 • UKELELE
 • BLOKFLUIT
 • DWARSFLUIT
 • FIFE
 • SANG
 • DROMSTEL
 • VIOOL
 • TJELLO
 • TROMPET
 • HOBO
 • SAKSOFOON.

Gespesialiseerde Teorie tot en met graad 8, sowel as algemene gehooropleiding word ook aangebied.  Die Sentrum bied ook Musiek as Skoolvak aan vanaf graad 8-12, volgens die CAPS sillabus.  Ons bied ook ‘n oorbruggingskursus aan vir leerders wat musiek op Universiteit wil gaan studeer, maar wat nie daarvoor kwalifiseer nie, omdat hulle nie musiek as vak op Skool geneem het nie.  Ons gaan ook hierdie jaar begin met musiekwaarderingsgroepe waarin ons saam gaan luister en gesels oor ‘n komponiste, ligte musiek en jazz.


Onderwysers

Hoof van Musieksentrum               Marna Viljoen
Administratiewe Beamptes                Ronel Blom & Robin Dixon-Paver
Teorie onderwyseres                Marna Viljoen, Lynni du Toit & Adrie van der Dussen
Klavieronderwyseresse                Corrie Kleynhans, Nadia Cowley & Robin Dixon-Paver
Klawerbordonderwyseres                Corrie Kleynhans
Vioolonderwyseresse                Lize-Marie Pretorius & Lize Schaap
Blok- en Dwarsfluitonderwyseres                Hannalie Claassen
Sangonderwyseresse                Lucia Poggenpoel & Lynni du Toit
Tjello Onderwyseres                Natalie Bentley
Kitaaronderwysers                Rohan Lourens, Marietjie Steenkamp & Robin Dixon-Paver
Ukulele Onderwysers                Rohan Lourens & Robin Dixon-Paver
Dromstelonderwyser                Pieter Botha
Gehooropleiding                Lynni du Toit & Adrie van der Dussen


Lesse
Ten minste 38 lesse per jaar word gegee. Lesse geskied na skool in die musieklokale onder die paviljoen op die skoolterrein. Onderwysers is nie aanspreeklik vir ekstra lesse indien leerders nie lesse bywoon nie.

Fooie
Lesse is vooruitbetaalbaar voor of op die 7de van elke kalendermaand. Die beleid van geen geld, geen lesse, sal streng toegepas word. Die hele jaar se fooie is in 11 maande ingedeel en is betaalbaar vanaf begin Januarie tot begin November.  Fooie kan maandeliks of kwartaalliks betaal word.   Dit sal waardeer word indien u liefs die rekening d.m.v. Internet of  kontant  kan vereffen. 

Deelname
Leerders kan opsioneel deelneem aan eksterne Eisteddfods, Kunstefeeste en Eksamens.  Optredes word ook gereël by Kerke, Tehuise en Skoolgeleenthede.  Ons sluit die jaar af met ‘n groot Jaareindkonsert waartydens al die musiekleerlinge deelneem.  Leerders word twee maal per jaar intern geassesseer in sowel Prakties as Teorie. Hierdie assessering word deur die betrokke onderwysers gedoen, wat ‘n vorderingsverslag vir elke leerling invul.

Prestasies
Stella Musica Musieksentrum spog met uitstekende prestasies in die UNISA, Trinity College en Royal Schools eksamens.  Daar is die afgelope 15 jaar jaarliks ‘n meriete sertifikaat aan Stella Musica Musieksentrum uitgereik deur UNISA vir uitstekende onderrig!  Baie van die leerders speel tans in Waterkloof Hoërskool se Orkes, sowel as Tukkies se Simfonie-orkes.

Musieksentrum Inligtingstuk en Fooie                Musieksentrum Information and Fees


Kontakbesonderhede
Straatadres:
Stella Musica Musieksentrum

Albertonstraat 548
Elarduspark

Posadres:
Posbus 918

Wingatepark
0153

Telefoon:
082 739 0185

E-pos:
stellamusicasentrum@gmail.com

 

Elardu-Steorra Dramaskool

Mev. Mariza Claassen is die nuwe eienaar van die Elardu-Steorra Dramaskool. Die Elardu-Steorra Dramaskool is deur Mev. Louise Lachenicht gestig in 1996. Die Elardu-Steorra Dramaskool is op 8 November 2019 by die Dramaskool se jaarlikse dramakonsert oorhandig.  Die onderrig van die Dramaskool word op die grondslag van ’n kreatiewe benadering gebou.  Die opvoedkundige waarde word hoog aangeslaan.  Genot bly van deurslaggewende belang.  Die  onderrig is toegespits op die ontwikkeling van die lewensvaardighede van die leerder. Die Elardu-Steorra Dramaskool neem deel aan Kunswedstryde en -feeste en hou ‘n jaarlikse dramakonsert. 

“Drama leer selfvertroue, selfdissipline en hoe om flink op jou voete te dink. Hierdie vaardighede sal jou kind in vandag se uitdagende samelewing help.” – Mev Mariza Claassen

Ons doel
Elardu-Steorra Dramaskool glo in die ontwikkeling van die leerder se:

 • Selfvertroue 
 • Talente 
 • Gesindhede 
 • Denkprosesse 
 • Lewensvaardighede 
 • Kommunikasievermoëns


Prestasies:
Leerders verwerf kultuur kleure (sien kultuur Meriete-Beleid onder aflaaibare dokumente vir meer inligting)


Kostes:
Wissel van onderrig-opsie

Navrae:
Indien u enige navrae het oor inskrywings kan u ‘n e-pos stuur na Mariza Claassen by elardusteorra@gmail.com 

Junior Koor

Doel

 • Om die naam van Laerskool Elarduspark uit te dra na ander gemeenskappe.

 • Om eienskappe van goeie dissipline, gebalanseerdheid en toewyding by ons leerders te kweek.

 • Om ‘n liefde vir koorsang en musiek by ons jong leerders te kweek.

 • Ons poog om ons skool se waardes uit te leef sodat Laerskool Elarduspark trots op elke koorlid sal wees.

 • Ander te bedien met ons talente.

 • Om ‘n koor op die been te bring waarop ons skool opreg trots kan wees en wil graag saam met al die ander leerders streef na ons missie: “Streef na perfekte visie”

 • Die koor streef na ‘n helder, suiwer, ligte, ongeforseerde kinderkoorklank en dien as voedingskoor vir die Seniorkoor.


Organiseerders
Koorleier:                    Me. Hanneline de Bruin (e-pos: hdebruin@lardies.co.za)
Begeleidster:              Me. Elize Eloff
Koördineerders:         Me. Chrisna de Bruin en Me. Marietjie Venter
Ouerkomitee:             Me. Liana Janse van Rensburg

 

Oudisies
Daar word beoog om aan die einde van elke jaar na die Gr. 1 en Gr. 2 leerders en die begin van ‘n jaar na elke nuwe Gr. 1 leerder se stemmetjies te luister.  Leerders met suiwer stemme en ‘n goeie musikale oor word dan gekies.
Daar vind 3 rondtes plaas:
Rondte 1:  Daar word in ‘n groep na hulle geluister.
Rondte 2, 3:  Daar word individueel na leerders geluister.
Daar word heelwat gedurende die jaar aan stembou en gehoorontwikkeling gewerk.

 

Oefendae en tye
Maandae en Woensdae vanaf 13:30 – 14:30.

Daar word op hierdie onderskeie dae voorkeur gegee aan kultuur en sal daar nie botsings wees met sportaktiwiteite nie.
Gedurende Februarie is daar ‘n verpligte koorkamp in die skoolsaal, waar ons die Vrydagmiddag en Saterdag ons repertorium van liedjies aanleer.  Ekstra oefentyd word ook ingeruim voor die Super 12 Kompetisie.  Ons probeer om ook bietjie pret in te bring tydens hierdie oefeninge waar die koorlede ook die kans kry om in hulle nagklere te kom oefen.

 

Deelname
Super 12- Koorkompetisie
Verskeie kunswedstryde en koorfeeste
Optredes saam met bekende kunstenaars
Enige skool kultuur-aktiwiteite
Kerkoptredes
Funksies

 

Kleredrag
Koordrag word deur die skool verskaf.
Formele drag:
Dogters:  Koningsblou rok, dik swart “tights” en swart skoolskoene.  Geel haarlinte en blou haarknippies word ook verskaf.  Dogters met lang hare se hare word in ‘n hoë ponie bo-op kop vas gebind. Slegs blou haarknippies word toegelaat.
Seuns:  Koningsblou baadjie, swart broek en swart skoolskoene.  Die seuns se hare moet ook netjies wees met optredes.

 

Meriete-erkenning
Meriete toekennings word gemaak op grond van deelname, prestasie tydens Super 12 asook aantal jare bywoning.  Wanneer ‘n Cum Laude toekenning tydens Super 12- kompetisie verwerf is, ontvang koorlede kleure.  Eerste jaar geel balkie, tweede jaar silwer balkie, derde jaar goue balkie.  Die vorige jaar se balkie word vervang met die nuwe toekenning.

 

Prestasies
Die Junior Koor het al verskeie kere Cum Laude (90% en hoër) by die Super 12-koorkompetisie ontvang en was ook afdelingswenners tydens verskeie kunswedstryde.
Daar is al saam met verskeie kunstenaars opgetree soos: Manuel Escorcio, Rina Hugo, Nadine, Bobby van Jaarsveld, Jakkie Louw, Willem Botha, Arno Jordaan, Matthys Roets, Andriette Norman, Dewald Wassserfall, Pieter Koen en Jak de Priester ens.
In 2011 was ons Junior Koor die enigste koor wat deel was van ‘n Gospel produksie “Gospel in Afrikaans”  in die Springsteater saam met die Gospelsangers: Willie Joubert, Natasha Joubert, Nedine Blom, Andries Hendrik Potgieter, Ronell Erasmus en Benice Borman en was ons ook deel van die program “Kruiskyk” wat op TV uitgesaai is.  In 2014 is die koor gekies om op te tree tydens die AGS Kerk se Seremoniële opening in Boksburg wat deur pastore van regoor Afrika bygewoon is.  Die optrede was dan ook uitgesaai op die program “Kruiskyk” op televisie.

 

Lardies aan die woord
Joanette Dry
“Die koor is vir my baie lekker, want ek sing lekker. Ons leer baie lekker liedjies. Ons sing elke jaar saam met ‘n kunstenaar.

Je-Miné de la Rey
“Om in Elarduspark se Junior koor te sing is baie pret! Behalwe dat ons goed doen en trofees wen, gee Juffrou Hanneline altyd vir ons drukkies en koekies. Koor is die beste!”

Lientjie Steyn
“Ek geniet koor want ons het oulike juffrouens, en ek geniet die maatjies in die koor en al die lekker liedjies wat ons sing.”

Senior Koor

Doel
Die doel van koorsang is nie net om kinders holisties te ontwikkel nie, maar ook om kulturele grense oor te steek en ‘n bewusmaking by elke leerder te kweek dat musiek ‘n universele taal is. Koorlede is gretig om musiek van ander kulture en lande te sing.

Ons kweek ‘n liefde vir koorsang sodat hul in die Hoërskool en op Tersiëre vlak steeds ‘n waardering daarvoor het. Dit is een van die min aktiwiteite waar hul tot op so hoë vlak steeds kan deelneem.

Om hierdie uiteindelik reg te kry,is die enigste beloning wat ons vir koorlede kan gee wat hard oefen, gereelde optredes. Ons verteenwoordig ons mooi blou skool by koorfeeste, kunswedstryde, Super 12-koorkompetisie en op nasionale vlak by die jaarlikse ATKV- Applous koorkompetisie.Ons is ook lief daarvoor om impromptu musiekaande saam met ons mede Lardies en personeel te geniet!

 

Organiseerders
Koorleier:                   Me. Elize Eloff
Begeleidster:             Me. Betsie Schaap
Koördineerders:        Me. Lizel Smit

 

Oudisies
Die Senior Koor bestaan uit Gr. 4-7  leerders.
Oudisies vind plaas gedurende die laaste week van die derde kwartaal.
Die koorjaar strek vanaf Oktober – September

 

Oefendae en tye
Oefening vind plaas op Maandae (14:00-15:00) en Woensdae (17:00-18:00)
Addisionele oefentye voor belangrike kompetisies word vroegtydig deurgegee.

 

Kostes
Gedurende die eerste kwartaal vind die koorkamp plaas en kostes word jaarliks deurgegee.  Jaareind-afsluitingsfunksie – kostes word jaarliks deurgegee.

 

Deelname
Super 12- Koorkompetisie
ATKV Applous Koorkompetisie
Kunswedstryde of soortgelyke kompetisies
Koorfeeste
Optredes saam met kunstenaars
Enige skool kultuur-aktiwiteite
Kerkoptredes
Funksies

 

Kleredrag

Dogters:

 • Die koordrag bestaan uit ‘n koorbaadjie en swart langbroek

 • Swart skoolskoene met swart kouse.

 • Hare in hoë ponie – strikkies word voorsien

Seuns:

 • Die koordrag bestaan uit ‘n koorbaadjie en swart langbroek

 • Swart skoolskoene  met swart kouse.

 • Hare kort en netjies gekam.

Informele Koordrag vir dogters en seuns:

 • Donker blou lang denim met netjiese wit seiltekkies en seuns veeldoelige hempie (beskikbaar by uitrusters en Lardie Klerewinkel)

 • Indien koud:  Skool Blou Fleectop

 

Meriete-erkenning
Aangesien koor ‘n jaaraktiwiteit is, sal meriete toekennings gemaak word op grond van deelname, prestasie tydens Super 12 en ander kompetisies asook aantal jare bywoning.  Eerste jaar geel balkie, tweede jaar silwer balkie, derde jaar goue balkie.  Die vorige jaar se balkie word vervang met die nuwe toekenning.

 

Prestasies

 • 6 agtereenvolgende jare Cum Laude toekenning ontvang by Super 12-Koorkompetisie.

 • 4 jaar Goue toekennings ontvang by ATKV-APPLOUS se streekfeeste

 • 2 jaar deurgedring na die Nasionale Finaal van ATKV-APPLOUS en derde landswyd geeïndig.

 • Verskeie trofeës ontvang by Afrikaanse Kunsvereniging, Pretoria Eisteddfod en Centurion Kunstefees as algehele Seniorkoor wenner.

 

Lardies aan die woord
Die koor is baie lekker.  Ons kamp elke jaar, waar ons nuwe liedjies leer en het ook baie pret. Ons oefen baie hard en geniet dit veral om op te tree en die mense klap hande vir ons.  Ons gebruik ons talent om mense mee te vermaak en is trots om ons skool se beeld met koorsang uit te bou!

Algemene Kennis

Doel
David van Lill sê die volgende: “Baie van ons algemene kennis sluip half ongemerk in ons breine in, maar ‘n groot deel daarvan word met die verloop van tyd aangeleer.  Daar is nie ‘n eenvoudige, vinnige resep nie. Dit is ‘n voortdurende proses.  Algemene Kennis is iets wat aangeleer kan word en dat dit ‘n proses is wat lewenslank moet aangaan.  Nuuskierigheid is deel van elke mens se samestelling, maar dit kan beslis gestimuleer word.” 
Ons wil graag die leerders prikkel om hulself te verryk en dit te geniet.


Organiseerder
Me Anneke van Niekerk

Keuring
Na gelang van die leerders se akademiese prestasies, word uitnodigings gerig aan leerders vanaf Gr. 4 tot Gr. 7.  ENIGE leerders wat ‘n gesonde belangstelling in die wêreld rondom hulle het, is baie welkom.

Oefendae en tye
Die oefening is gewoonlik Maandae of Dinsdae of Woensdae of Donderdae.  Elke jaar se tye verskil egter na gelang van die behoeftes van die Algemene Kennis-groep.  Om suksesvol te wees, moet Algemene Kennis deurlopend opgeskerp word.  Die leerder se toewyding is baie noodsaaklik om ‘n goeie span te bou.  Hy/sy sal op hoogte van huidige nuus, ens. moet bly. Die oefensessies is egter ook daar om tot hulp te wees. Vraestelle word deurgewerk en inligting word onder andere uitgeruil. Inligtingstukke word aan leerders verskaf.

Koste
Daar is slegs koste verbonde aan die skryf van die Olimpiades.  Deelname aan die Super 12-kompetisie, verg nie enige koste nie.

Geleenthede vir deelname
Gr. 4 tot 7 neem aan interne kompetisies deel.  Enige leerder mag aan Olimpiades deelneem, maar slegs Gr. 7’s is betrokke by die Super 12-kompetisie.

Kleredrag
Formele Skooldrag (skoolbaadjie, kouse en skoene) tydens deelname aan die Olimpiades of Super 12-Algemene Kennis kompetisie.

Prestasies
Die skool neem al verskeie jare deel aan die Super 12-Algemene Kennis kompetisie en elke jaar behaal ons skool ‘n plek onder die top 10 skole.

Voortrekkers

Ons as Voortrekkers is ʼn Moderne Afrikaanse Kultuurbeweging wat in besonder ons Afrikaanse jeug wil bemagtig deur ons jeug te help ontwikkel om positiewe Burgers en volhoubare Christene te wees om so doende Diensbaar te wees om ons as Afrikaners se toekoms Vorentoe te kan bou.

 

Ons bied jou kind die geleentheid om:

 • Avontuur in die natuur te beleef,
 • Te leer van ons moderne Afrikanerskap,
 • Praktiese Christenskap te ervaar, en
 • Basiese vaardighede te ontwikkel met tot 92 verskillende kentekens.
 • Pret te hê saam met hul gesin en spanmaats in ʼn veilige omgewing.

 

As ouer is dit belangrik om te weet dat Voortrekkers

 • Jou kind toerus met ‘n ABCD – Afrikanerskap, Burgerskap, konsekwente Christenskap en Diensbare Leierskap. Kritiese vaardighede vir die besigheidswêreld van môre.
 • Jou as ouer ook betrokke maak om saam met jul kinders avontuur te kan beleef in ʼn gebalanseerde en waardegedrewe ruimte.
 • Jou kind se selfvertroue ontwikkel deur hulle veilig bloot te stel aan onvergeetlike ervarings.

 

Lidmaatskap Inligting
Rietvallei Voortrekkers is daartoe verbind om die lidmaatskap jaargelde bekostigbaar te hou. Vir die rede het ons vir 2018 sowel as 2019 geen verhoging op ons jaarlikse ledegeld nie.

 

2020 Lidmaatskap Koste as volg:

 • Jeuglid: R700

 • Offisier: R230

 • Heemraad: R70

 • Voortrekkervriend: Geen Koste

 

Kontakbesonderhede vir die Rietvallei Voortrekker Kommando
Tel:                                              012 345 1710

Faks:                                           086 650 0806
E-pos:                                         rietvallei@biq.co.za
Posadres:                                    Posbus 2021

                                                    Wingate Park
                                                    0153

Kommandoleier:
Arno Jacobs:                       083 254 4561

arnojacobs@mweb.co.za

Adjunk Kommandoleier Admin
Monica Jacobs:                            083 450 2523

monicajacobs@mweb.co.za