• Laerskool Elarduspark
 • Waar leerders toegerus word

Laerskool Elarduspark

Waar leerders toegerus word

×

Akademies Buitemuurs

Conquesta

Hierdie is ‘n olimpiade wat jaarliks aangebied word. Leerders vanaf gr 4 – 7 kry die geleentheid om hulself verder te verryk op akademiese gebied.Vraestelle is ontwerp om leerders aan te moedig en te ondersteun sodat hulle, hul deelname kan geniet.
Die beskikbare vakke word in formaat van meervoudige keusevrae aangebied.  Leerders kan aan enige aantal van die Olimpiades deelneem.  Inskrywings vind gewoonlik plaas teen die einde van April en vraestelle word gewoonlik gedurende Augustus geskryf.

 

Vakke betrokke is:
Wiskunde 2
Afrikaans – Huistaal
Engels – Additional Language
Sosiale Wetenskap
NW en Tegnologie
Skeppende Kuns
PSW en LO
Vraestelle van voorafgaande jare kan bestel word vanaf die webtuiste: https://www.conquestapastpapers.com/

 

Ander kontakbesonderhede:
Telefoon: (031) 764 1972
Faks: (031) 764 – 0074 / (086) 637 7808
E-pos: africa@conquestapastpapers.com
Skakelpersoon by die skool: Me H van Schalkwyk
Ons is trots daarop om ons leerlinge aan Conquesta te laat deelneem, aangesien hulle besonderse prestasies behaal.  Ons skool word ook jaarliks gereken onder een van die top 20 deelnemende skole.

Ekstra Klasse

Afrikaans Ekstra Klasse
Daar word weekliks vir elke graad addisionele Afrikaanse klasse aangebied. Die doel van die klasse is om ekstra hulpverlening te bied aan leerders wat nog sekere aspekte wat tot dusver behandel is, nog nie bemeester het nie. Die klasse word deur die betrokke vakonderwysers aangebied en dien ook as baie goeie hersiening voor die eksamens. Daar is geen koste verbonde aan die klasse nie en leerders vind werklik baat by dit.

Gr. 4 & 5    

Maandae

14:00 – 15:00

Woensdae      

14:00 – 15:00

Gr. 6

Woensdae

14:00 – 14:45

Gr. 7

Donderdae

14:00 – 14:45

 

Engels Ekstra Klasse
Unresolved gaps in English may have a long term impact on learners work  We aim to complement the work and exercises being done in the English class to help learners get ahead with English.

Gr. 4 & 5

     Woensdae      

14:00 – 14:45

Gr. 6 & 7

     Woensdae

14:45 – 15:30

 

Wiskunde ekstra klasse
Daar word weekliks vir elke graad addisionele Wiskunde klasse aangebied. Die doel van die klasse is om ekstra hulpverlening te bied aan leerders wat nog sekere aspekte wat tot dusver behandel is, nog nie bemeester het nie. Die klasse word deur die betrokke vakonderwysers aangebied. Daar is geen koste verbonde aan die klasse nie en leerders vind werklik baat by dit.

Gr.4.    

Dinsdae

14:00 – 15:00

Woensdae.    

14:00 – 15:00

Gr. 5

Maandae

14:00 – 15:00

 

Dinsdae

14:00 – 15:00

Gr. 6

Maandae

14:00 – 15:00

Dinsdae

14:00 – 15:00

Gr. 7

Dinsdae

14:00 – 15:00

Woensdae

14:00 – 15:00

 

Natuurwetenskap ekstra klasse

Gr. 7     

Maandae      

14:00 – 15:00

 

Goue reëls vir leerders

 • Werk elke dag.
 • Verstaan elke dag se werk sodat jy dit kan doen.
 • Merk jou werk korrek en doen nasorg.
 • Ken alle leerwerk.
 • Geniet dit om tafels te leer.
 • Hou in ‘n aparte boek al jou nasorg op datum, want dit leer jy eerste vir die volgende toets.
 • Liewer  vra in die klas sonder om skaam te wees, as om nooit die werk te verstaan nie.
 • Glo in jouself.  Maak die wenleuse en plak dit op jou spieël: “EK KAN”
 • Tydens ‘n toets:  Tweekeer dink en eenkeer ink!
 • Netheid, planmatigheid en noukeurigheid moet baie aandag geniet.
 • Moet nooit agter raak nie.
 • Wiskunde is oral om ons.  Ontdek elke dag.  Verbeter jou intellek.
 • Jy gaan nie altyd die eerste keer alles verstaan nie.  Aanhouer wen!
 • Wiskunde is lekker.

Wenke vir ouers
(÷) Deel jou vreugde
(+) Plus jou geleenthede
(-)  Minus die probleme
(x) Maal jou talente
Gee daagliks liefde en kennis.

OUERSKAP is die som van voluit lewe.
Hoe meer jy gee, hoe lekkerder is die hele omgee.
GENIET JOU KIND.

Wetenskap ekspo

In ons wetenskap/tegnologie- en wetenskapklas word daar gereeld van die leerders verwag om inligting van relatiewe onderwerpe te versamel en dan wetenskaplike afleidings en gevolge te maak en oor te dra. In hierdie geval bied ons by Laerskool Elarduspark vir die kinders die geleentheid om deel te neem aan ons jaarlikse wetenskap ekspo.

 

Hoe kies jy ‘n onderwerp ?
Daar is ‘n lys van voorbeelde waaruit jy ‘n onderwerp kan kies beskikbaar, maar jy word nie verplig om ‘n onderwerp uit die lys te kies nie – dit is slegs riglyne. Elkeen kan sy eie oorspronklike idee gebruik, Ekspo is egter navorsing en die kind moet die wetenskaplike metode gebruik. Dit is nie ‘n eksperiment wat gedoen word en in die klas gedemonstreer word nie. Indien daar ‘n eksperiment by betrokke is, moet daar agtergrondinligting daaroor wees oor hoekom en waar dit vandaan kom ens. – dit moet deel van die navorsing wees. Nie alle ekspotake hoef eksperimente by te hê nie. ‘n Eksperiment kan wel ‘n uitbreiding van jou navorsing wees.

Ons het ook die geleentheid om elke jaar ‘n aantal ekspotake vir die Noord Gauteng Ekspo in te skryf. Leerders word deur ‘n keuringsproses aangewys om hier deel te neem. Elarduspark het in die verlede pragtig presteer.  Onthou Ekspo leerders kry erkenning  op ons meriete – aande en leerders wat presteer op die Noord Gauteng Ekspo kan ook erekleure verwerf.

Hierdie bly ‘n onvergeetlike ervaring vir ouer en kind.

 

Prestasies
Uitslae Noord Gauteng Ekspo 2019 Juniors en Seniors

Verwerf Goud by Noord Gauteng Wetenskap Ekspo

 1.   Tamia Stanczyk (Gr 6)
 2.   Je- Mine de la Rey (Gr6)
 3.   Annie Steyn (Gr6)
 4.   Milan Christi (Gr5)
 5.   Marelize Eloff (Gr5)
 6.   Lientjie Steyn  (Gr6)
 7.   Innebelle Swart (Gr4)
 8.   Tian de Mon (Gr7)

Verwerf Silwer medalje by Noord Gauteng Wetenskap Ekspo

 1.   Liam du Plessis (Gr6)
 2.   Danielle Madden  (Gr5) & Jayden Madden  (Gr5)
 3. Tobie de Klerk  (Gr4)
 4. Nicholis Meiring  (Gr4) & Charl Meiring  (Gr6)
 5. Cameron Davids  (GR7)
 6. Philip Baumann  (Gr7)

Verwerf Brons by Noord Gauteng Wetenskap Ekspo

 1.  Heike de Klerk (Gr6) & Hanno de Klerk (Gr5)
 2. Bennard Brooderyk  (Gr6)
 3. Chané de Mon  (Gr5)
 4. Ruben Haasbroek (Gr5) & Danré Tustin  (Gr6)
 5. Amy Espach  (Gr4)
 6. Chrismarie Pohl  (Gr7)
 7. Laureanne Geertsema  (Gr7)Spesiale pryse
Prys van die Akademie vir Wetenskap en Kuns vir die beste gebruik van Afrikaans in ‘n taak: Annie Steyn & Liam du Plessis

Beste taak in afdeling Life Sciences:  Je – Mine de la Rey

Je- Mine de la Rey en Tamia Stanczyk word gekies om aan die Nasionale kompetisie deel te neem. Je – Mine verwerf Goud en sy word gekies om Internasionaal deel te neem en Tamia verwerf Brons,

Ons is baie trots op op Wetenskap Ekspo leerders.

 

Robotika

Ons behaal elke jaar sukses met die FLL en blink ook uit in ander robotika kompetisies, soos die WRO, Klofie kompetisie en Robothon.

Hoe werk die robotika klasse in 2020:

   • Gr.3 doen ‘n “Mechanical Systems 1” kursus van 10 maande (Feb – Nov)
   • Gr.4 doen ‘n “Mechanical Systems 2” kursus van 10 maande (Feb – Nov)
   • Gr.5 begin met ‘n basiese robotika kursus van 10 maande (Feb-Nov)
   • Gr.6-7 doen vorige jaar se FLL baan en neem aan die WRO en FLL kompetisies deel waar hulle reeds die kennis van meganiese beginsels, robotika en programmering moet kan toepas.
   • Oueronderhoude om wanpersepsies aan te spreek en kinders wat aanleg het te identifiseer. (Oueronderhoude sal die eerste twee weke van die nuwe jaar deur M. Horn en C. van Wyk gehou word.
   • Leerders van Elarduspark betaal R170 per maand aan robot explorers wat professionele robotika opleiding aanbied (dit is die helfde van die prys wat hul normaalweg vra)

Wat behels die robotika kursus?

•Programmeringslogika

•Probleem oplossing

•Spanwerk

•Ontwerp van jou robot

•Kinders leer om te programmeer deur ‘n eenvoudige “drag and drop” program te gebruik

Wat is die skool se bydrae?

•Die skool se robotikaprogram het `n begroting wat deur die skool aan robotika toegeken word.  Ons beoog om hierdie geld te gebruik om bane vir kompetisies, inskrywingsgelde, hempies, “extension sets”, opgradering van sensors en enige kostes verbonde aan kompetisies te dek, aangesien ons reeds baie min betaal vir die tyd, toerusting en kwaliteit wat ons gaan ontvang.

•Ons het tans vier EV3 robotte wat deur ons kinders gebruik word om te programmeer. Die robotte gaan eksklusief vir kompetisies gebruik word, aangesien ons vir opleiding 8 robotte tot ons beskikking gaan hê, wat klaar voordelig is.

Vir meer Inligting: 

https://www.robotexplorers.co.za/

https://www.facebook.com/robotexplorers/

Kontakpersoon:

Me M Horn: 076 338 5411

Mini-Skaak

Die Mini-Skaak program is ‘n opvoedkundige program wat in Suid-Afrika ontwikkel is in samewerking met onderwysers en skaakkundiges, en word reeds met groot sukses by verskeie skole in SA aangebied.  Mini-Skaak vorm deel van die kurikulum van Gr R-3 by L/s Elardupark en word  deur ervare skaakonderwysers aangebied. Studies het bewys dat Mini-Skaak die volgende ontwikkel en verbeter in jong leerders. 

 • Logiese denke en syfervaardighede
 • Kreatiwiteit
 • Probleem-oplossing en beplannings vaardighede
 • Skoolgereedheid en ontwikkeling van intellektuele kapasiteit
 • Verbeterde konsentrasie

 

Die Mini-Skaak program fokus op die volgende aspekte:

 • Ontwikkeling van vaardighede wat Wiskunde en Wetenskap ondersteun.
 • Tegniese- en lewensvaardighede.
 • Aktiwiteite so konkreet en visueel moontlik aan te bied.
 • Leer d.m.v. spel en ontdekking. 

Leessentrum

Die leessentrum bied ekstra oefening in lees vir leerders (Graad 2 tot Graad 7).
Graad 2 en 3          13:45 – 14:15  (Maandae – Donderdae)
Graad 4 tot 7          14:00 – 14:30  (Maandae – Donderdae)
Leerders kry die geleentheid om met behulp van die rekenaarprogram “Lesers is Leiers” hul leesspoed, leesbegrip, taal en woordeskat te verbeter.

By die leessentrum is ons leuse: “Beter lees, beter leer, beter presteer!”

 

Doelwitte

 • Basiese rekenaarvaardighede aan te leer sodat die leerder bemagtig word om sy/haar leer te vergemaklik.
 • Op hoogte te bly van die nuutste tendense in die moderne tegnologie era, sodat leerders toegerus kan wees vir die toekoms.

 

Elke klaskamer beskik oor:

 • 35 LENOVO skootrekenaars
 • ‘n Dataprojektor, wat die leerproses baie vergemaklik
 • ‘n Hoë volume Konica Minolta kleur drukker wat ook kan kopieer
 • Lugversorgers

 

Vernuwing van rekenaars in die leessentrum
Om die rekenaarsentrum se doelwitte te bereik, word daar voortdurend gepoog om aan te pas by nuwe uitdagings t.o.v. tegnologie, asook om ons visie: “Om leerders toe te rus“, gestand te doen.  Nuwe sagteware word ondersoek en indien nodig, word dit aangekoop. 

EINSTEINKLUB

‘n Klein groep leerders word op grond van hul akademiese prestasies aan die einde van graad 5 en 6 geidentifiseer om lid te raak van die klub. ‘n Program word aangebied waar leerders wyer as die kurrikulum op ‘n hoer vlak aan verskeie vakrigtings blootgestel word.  Leerder kom twee keer ‘n kwartaal bymekaar,  Die datums word bepaal deur die toelaatbaarheid van die skool se buitemuurse en akademie program.  ‘n Uiters genotvolle program wat bestaan uit lesings deur spreukers, demonstrasies, probleemoplossing en praktiese belewenisse word vir hulle aangebied.  ‘n Groot hoogtepunt in die leerders se besige program.