• Laerskool Elarduspark
 • Waar leerders toegerus word

Laerskool Elarduspark

Waar leerders toegerus word

×

Akademie

Inligting

Inligting oor Graad-R vir 2020

 • Skool open: 6:30.
 • Onderrig: 8:00 tot 13:00
 • Middagpersoneel: 13:30 tot 17:30. Naskool op terrein.
 • Oop gedurende die skoolvakansie: R35 per dag
 • Gesluit gedurende die Desember vakansie.
 • Skoolfonds bedrag sluit halfdag en voldag in.
 • Etes: Oggend – 09:30 Bring eie gesonde kospakkie
  Middagete – 12:30 Gebalanseerde middagetes word voorsien en is ingesluit by die maandelikse skoolgelde.
  Laat middag – 14:30 Bring eie gesonde kospakkie.
 • Gewone klere word gedra deur die loop van die week. Vrydae dra die leerders hul spesiale Graad R-hempie. Die hempies is te koop by die Lardie Klerewinkel.
 • Die skoolgelde vir 2020 word eers einde Oktober 2019, tydens die Algemene Jaarvergadering vasgestel en sal daarna skriftelik gekommunikeer word.
 • Verskeie buitemuurse aktiwiteite word vanaf Februarie by die Gr. R-sentrum aangebied.
  Tye: Tussen 10:00 en 11:00, en in die middae na skool vanaf 13:00. Betaling geskied direk aan die aktiwiteit organiseerder.

Daar wag ‘n opwindende reis vir elke Graad R leerder en ouer hier by Laerskool Elarduspark. Ons sien uit om hierdie nuwe pad saam met u te stap en gee graag die nodige inligting aan u deur.

Ons span toegewyde en entoesiastiese onderwyseresse bied u kind liefdevolle versorging en kwaliteit onderrig. Ons leer en lei u kind om sy/haar volle potensiaal te ontwikkel. Ons Graad R leerders word toegerus met die nodige kennis en vaardighede sodat hulle Graad 1 met selfvertroue kan aanpak.

Algemene Inligting oor Graad R
Graad R vorm deel van die Grondslagfase (Graad R – 3). Die Graad R-sentrum is oop gedurende skoolvakansies teen R35 per dag maar is gesluit gedurende die Desember skoolvakansie. Maandelikse skoolfonds sluit voldag met middagetes in. Neem asseblief kennis dat halfdag opsies nie moontlik is nie.

Etes
Leerders moet ontbyt by die huis eet. Oggend versnapperinge word geëet om 09:30 (ouers voorsien self).
Middagete is om 12:30 (gebalanseerde middagetes word deur die skool voorsien en is ingesluit by die maandelikse skoolfonds).
Laatmiddag versnapperinge om 14:30 (Leerders bring hulle eie kospakkie saam)

Graad R Kleredrag: (Beskikbaar by Lardie Klerewinkel)
Maandag – Donderdag: Gewone klere
Vrydae:Graad R-hempie en KDA-broekie. In die winter word ‘n denim by die hempie gedra met ‘n ‘fleece’ baadjie.

Riglyne wat ‘n Graad R-leerder gaan bemeester
Die onderstaande inligting is slegs riglyne vir wat daar van ‘n Graad R-leerder verwag word om te kan doen.

Lewensvaardigheid

 • Selfstandige optrede
 • Goeie sosiale vaardighede
 • Goeie algemene maniere
 • Goeie persoonlike versorging

Taal

 • Herken die letters van die alfabet
 • Ouditiewe herkenning van begin- en eindklanke
 • Kan verskille ouditief herken
 • Kan vrae oor stories antwoord en stories oorvertel
 • Praat in mooi vol sinne met genoegsame woordeskat
 • Kweek ‘n liefde vir lees deur die aanhoor van stories

Wiskunde

 • Ken mamma en pappa se selfoonnommer
 • Ken eie adres en verjaarsdagdatum
 • Herken syfers 1-10
 • Kan + en – somme doen tot 10 met tellers
 • Ruimtelike bewustheid (bo/onder, agter/voor, en middel)
 • Ken al die kleure en vorms
 • Leer om ‘n 35 – stuk legkaart te bou
 • Begrip van tyd (gister, vandag en môre)
 • Begrip van lengte, massa en volume
 • Onderskei tussen voor-en agtergrond
 • Kan ooreenkomste en verskille identifiseer
 • Sortering en versameling van voorwerpe

Fynmotoriese ontwikkeling

 • Korrekte potloodgreep
 • Skryf eie naam
 • Korrekte hantering van ‘n skêr
 • Tussen lyne inkleur
 • Skeur en plak
 • Manipulering van klei

Grootmotoriese ontwikkeling

 • Huppel, gallop, eenbeen spring en balanseer
 • Oor en onder hindernisse beweeg
 • Touspring
 • Gooi, vang, skop en slaan van verskillende grootte balle
 • Middellynkruising

Die mylpale hou verband met die kind se ontwikkeling op vier vlakke

 • Sosiaal en emosioneel
 • Perseptuele ontwikkeling
 • Fisiese mylpale
 • Intellektuele ontwikkeling

Benodighede

 • 2 Buisies gom
 • 1 Pakkie uitdraaikryte
 • 1 Pakkie vetkryte
 • 1 Pennesakkie
 • 1 Stomppuntskêr
 • 1 Dun A4 ringlêer
 • 1 Houer handewasseep
 • 1 Pak sneesdoekies
 • 1 Flip File – 10 sakkies
 • Merk alles asseblief afsonderlik.
 • ‘n Houer Sonbrandroom

Gr R-7 Skryfbehoeftes lys 2020

DAGPROGRAM

6:30 –  8:00
Aankoms en Vryspel
8:00 –  8:20
Bybelverhaal en Samesang
8:20 –  8:30
Nuustyd
8:30 –  9:00
Wiskunde (Optel en Aftrek, Sortering, Tyd, Gewig, Meting, Meer, Minder, Eweveel en Probleemoplossing)
9:00 –  9:10
Toiletroetine
9:10 –  9:30
Eet
9:30 -10:00
Temabespreking (Temas sal volg)
10:00 -11:00
Vryspel buite (Fietse, Balle, Hoepels, Rakette,
Springtoue ens. onder  leiding van ‘n personeellid)
11:00 -11:10
Toiletroetine
11:10 -12:00
Skeppend – Waar kreatiwiteit en verbeelding uitgeleef word. (Verf,
Knip, Skeur en plak, Teken, Collage, Maak van 3-D voorwerpe)
12:00 -12:30
Persepsie aktiwiteit – Dit is die akkurate
waarneming, organisasie en interpretasie van inligting wat vanaf die sintuie na die brein gestuur word. (Visueel en Ouditiewe Persepsie), word afgewissel met bewegingspele (Grootmotoriese Oefening)
12:30 -12:45
Storietyd
12:45 -13:00
Middagete en Afsluiting

Temas vir die jaar.

Kwartaal 1
Ek 
Kyk vir my
Skoongeskrop
Ontmoet my mense


My Omgewing
 

Oos wes, tuis bes
My eie speelgoedland
Troeteldiere


Seisoene
 

Aanstap deur die jaar
Kom saam vandag


Kwartaal 2

Kos 
Die voedseldriehoek
Verbouing van voedsel


Aan die werk
 

Dienste
Aankoop van goedere


Sintuie
 

Ek leer meer oor my sintuie
Gesond en gelukkig


Mense in uniform

Mense wat ‘n diens lewer
Padveiligheid


Vervoer

Land, lug en watervervoer


Kwartaal 3

Wilde diere
Soorte wilde diere
Reptiele
Amfibiee


Die heelal
 

Die aarde
Die bewaring van die aarde
Die ruimte


Onder die grond

Wat is onder die grond?
Insekte
Bye
Voëls


Kwartaal 4

Plante
Hoe lyk plante?
Hoe en waar groei plante?
Wat maak ons met plante?


Ander lande

Kinders van die wêreld

Kersfees

Skoolgereedheid

 

Graad R-leerders ontvang aan die einde van elke kwartaal ‘n vorderingsverslag. Oueraande vind plaas in die tweede week van elke kwartaal.

Toetsing vir skoolgereedheid kan deur ‘n Arbeidsterapeut of Opvoedkundige Sielkundige gedoen word indien daar twyfel by die onderwyseres of by u as ouer is. Let wel, indien   ‘n leerder hul Graad R jaar moet herhaal moet hy/sy deur ‘n Opvoedkundige Sielkundige geassesseer word.

 • Skoolgereedheid hou verband met die kind se ontwikkeling op 4 vlakke.
 • Sosiaal
 • Emosioneel
 • Perseptuele ontwikkeling
 • Fisiese mylpale
 • Intellektuele ontwikkelingToetsing vir skoolgereedheid kan deur ‘n Opvoedkundige Sielkundige gedoen word as daar twyfel by ons of by u as ouer is.Skoolgereedheidstoetse word in Junie gratis by die skool gedoen.

 

Akademie
Die volgende vakke word onderrig in Graad R

 • Afrikaans
 • Wiskunde
 • Lewensvaardigheid

 

Akademiese vordering
Graad R-leerders ontvang aan die einde van elke kwartaal ‘n vorderingsverslag. Oueraande vind plaas in die tweede week van elke kwartaal.  Toetsing vir skoolgereedheid kan deur ‘n Arbeidsterapeut of Opvoedkundige Sielkundige gedoen word indien daar twyfel by die onderwyseres of by u as ouer is. Let wel, indien   ‘n leerder hul Graad R jaar moet herhaal moet hy/sy deur ‘n Opvoedkundige Sielkundige geassesseer word.

aktiwiteite

Aktiwiteite buite skool verband
Betalings geskied direk aan die aktiwiteitorganiseerders. (Nie ingesluit by skoolfonds nie)
Oggend: Playball, Tennis, Dance Mouse, Rey’s Gimnastiek, Krieket akademie, EQ4Kids, Briljante Breintjies
Middag: Experiland, Pottebakkery, Drama, Stoei, Ballet, Mini musiek, RSD Rugby, A+Students

 

Buitemuurse skool aktiwiteite (Ingesluit by skoolfonds)

Skaakafrigting

Tydens formele skoolure

 

Mini-netbal

Maandae

13:15 – 14:00

Bulletjie-rugby

Woensdae

17:00 – 18:00

Mini-Krieket

Woensdae

17:30 – 18:30

Tink-Tinkies (Koor)

Dinsdae en Donderdae

07:30 – 08:00

Hokkie seuns

Dinsdae

13:15 – 14:00

Hokkie dogters

Donderdae

13:15 – 14:00