Wat Gebeur

AKADEMIE

Ons het alreeds met ons assesseringstake vir kwartaal 3 begin.  Leerders moet asseblief seker maak dat hulle weet wanneer die formele assesserings plaasvind.  Gr.4-7 se assesseringsplanne is op die kommunikeerder beskikbaar vir ouers.  Ons doen ‘n beroep op u as ouers om asb u kind se skrifte ten minste elke tweede week te kontroleer en te teken.

Ons oueraand vir Gr.4-7 vind plaas op Maandag, 30 Julie 2018.  Uitnodigings is aan sekere ouers gestuur om onderwysers te besoek.  Indien u ‘n uitnodiging ontvang het en nie die oueraand kan bywoon nie moet u die betrokke onderwyser so spoedig as moontlik in kennis stel.  Die leerders se akademiese vordering is van kardinale belang en ons poog om ons leerders so ver as moontlik te ondersteun.  Neem asseblief kennis dat die oueraand slegs op uitnodiging is.

 

Ekstra klasse

Indien die leerders ekstra klasse wil bywoon is dit belangrik dat hulle die betrokke onderwysers in kennis sal stel.  Sien die kommunikeerder vir tye.

Alle leerders wat briewe ontvang het moet die ekstra klasse bywoon.

 

Kwartaaltoetse

            21 Augustus 2018              -           Afrikaans Begripstoets (Gr.4-7)

            23 Augustus 2018              -           Eng Comprehension (Gr.4-7)

            28 Augustus 2018              -           Afrikaans Taalkunde (Gr.4-7)

            30 Augustus2018               -           Eng Language (Gr.4-7)

            4 September 2018               -           Wiskunde 1 (Gr.4-7)

            6 September 2018              -           EBW (Gr.7)

            13 September 2018            -           Tegnologie (Gr.7)

            18 September 2018            -           SK (Gr.7)

            20 September 2018            -           NW & Teg (Gr.4-6)

                                                                       NW (Gr.7)

NB:    Indien ‘n leerder afwesig is vir ‘n formele assessering of ‘n kwartaaltoets sal die leerder die hertoets skryf op die dag wat hy/sy terug is by die skool.  Indien die leerder ‘n doktersertifikaat het as gevolg van afwesigheid vir ‘n toets MOET hy/sy wel die toets aflê.