Wat Gebeur

EKSAMEN  DATUMS  VIR  DIE  VIERDE  KWARTAAL VAN 2018

Eksamenrooster is op die kommunikeerder onder bronne.

Eksamen reёlings

Leerders ontvang op Vrydag, 19 Oktober 2018 die werksafbakening vir die eksamen van kwartaal 4.  Leerders moet asseblief vroegtydig voorberei vir die eksamen aangesien die eksamen reeds op Vrydag, 9 November 2018 begin.

Die eksamen bestaan uit 2 sessies.  Verwittig u in watter sessie die betrokke vak geskryf word.  Indien ‘n leerder nie die betrokke dag ‘n vak skryf nie en hy/sy nie skool toe kom nie sal hy/sy afwesig gemerk word.  Indien ’n leerder nie op ’n spesifieke dag ’n vak skryf nie mag hy/sy tuis bly.

Alle skoolreёls geld gedurende die eksamen.  Dit is belangrik dat leerders die betrokke vak se boeke saambring vir studie.  Handboeke word ingeneem op die dag wat die betrokke vak geskryf word.  Indien ‘n handboek weg of verniel is sal die leerder R150 betaal vir die vervanging daarvan.

Skoolure gedurende die eksamen

Tydens die eksamen sluit die skool om 12:00 vir die Gr. 4-7 leerders.  Geen leerder mag vroeër uitgeteken word nie.  Leerders wat nie om 12:00 huis toe kan gaan nie bly in die wagklas tot 13:45.

Die Grondslagfase (Gr.1-3) is tot en met 23 November besig met formele werk en assesserings, dus geld die normale skoolure (07:30-13:10) vir hulle.  Geen Grondslagfase leerder mag om 12:00 die skool verlaat nie.

 

KERKAFSLUITING

Aangesien ons eksamen alreeds op Vrydag, 9 November 2018 ’n aanvang neem vind ons Kerkafsluiting op Donderdag, 8 November 2018 plaas.  Volledige inligting sal nader aan die tyd aan u gestuur word.

ROOSTERTYE VIR GR 4 – 7 EKSAMEN

07:30 – 08:00

Opening (vierkant)

08:00 – 09:30

Sessie 1

09:30 – 10:00

Pouse

10:00 – 11:30

Sessie 2

11:30 – 12:00

Inhandiging van handboeke