Wat Gebeur

MERIETEVORMS

Die einde van die jaar sluip stadig maar seker nader en ons Meriete-aande is om die draai.  Alle Gr. 1-7 leerders ontvang op Maandag, 18 September 2017 hul meriete vorms vir 2018.  Voltooi asseblief die vorms noukeurig en stuur asseblief terug na die registeronderwyser voor of op Dinsdag, 26 September 2017.  Let wel: Hierdie jaar verskyn die Interne Sport nie op die merietevorm nie en sal dit self deur die skool voltooi word.

Meriete datums is soos volg:          Gr.1                 :           31 Oktober 2017

                                         Gr. 2 + 3         :           1 November 2017

                                         Gr. 4 + 5         :           8 November 2017

                                         Gr. 6 + 7         :           9 November 2017

 

GODSDIENSBELEID

Onlangse mediaberigte en die hofuitspraak aangaande Godsdiens-beoefening by openbare skole noop ons om weer indringend na ons Godsdiensbeleid te kyk.  ’n Komitee is saamgestel deur die Beheerliggaam wat die beleid gaan hersien en sal voorhou aan die ouers tydens die Algemene Jaarvergadering. 

 

ALGEMENE  JAARVERGADERING

Ons herinner al ons ouers aan die Algemene Jaarvergadering wat plaasvind op Maandag,  6 November 2017 om 18:00 in die skoolsaal.  Ons doen ’n beroep op u as ouer om asseblief hierdie belangrike vergadering by te woon.

 

PERSONEEL  LIEF  EN  LEED

Ons vra ons Lardie gemeenskap om asseblief die volgende personeel in hul gebede op te dra.  Me Elizna Rheeder se moeder is tans in die hospitaal en is ernstig siek.