Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /home/lardiesc/public_html/include/db_connect.php on line 2
Uit die pen van die Hoof | Laerskool Elarduspark

Uit die pen van die Hoof

Pen van die Hoof

Geagte ouers

Ons is reeds in die laaste kwartaal van 2018 en die Intersen fase se rapporte is die afgelope week uitgestuur. Baie geluk aan die leerders wat uitstekend verbeter het, veral die Graad 7 groep waar 68 leerder met 5% of meer verbeter het. 

Ons skool het die afgelope paar jare vooruit geboer en baie veranderinge en verbeteringe het plaasgevind. In ’n veranderende wêreld kan ons egter nooit op ons louere rus nie en moet ons voortdurend met ons ouergemeenskap konsulteer ten einde net die beste vir ons kinders te lewer. Daarom is ons besig met die innovasie projek om ons skool sodoende nog meet te innoveer en te verbeter.

Kosblikke en tasse wat by ontvangs gelaat word.

Ons versoek dat u sovêr moontlik moet probeer om nie items wat die leerders by die huis vergeet het bv. kosblikke en boeke later skool toe te bring en te verwag dat die dames in die kantoor u kind oor die interkom stelsel moet roep nie. Dit skep geweldige probleme as daar kort-kort oor die interkom leerders geroep word terwyl waardevolle akademiese tyd verlore gaan.  Ons is tans onder erge druk om tien weke se werk af te handel voordat die eksamen begin en is elke minuut nodig.  Baie dankie dat u ons u samewerking in die verband kan verwag.

Optrede teenoor onderwysers

Tydens gereelde gesprekke met leerders in my kantoor sien mens gou wat die ingesteldheid van die gesin en ouers teenoor personeel is deur net na kinders se  aanspreekvorme te luister.  Kinders moet geleer word dat respek teenoor onderwysers en volwassenes in ons skool ’n belangrike saak is. Dissipline, as bousteen van opvoedkunde, begin by respek teenoor ander en daarom wil ons graag sien dat leerders daardie waarde uitdra. Probeer asb. om daardie waarde by u kind tuis te bring deur met respek en gesag van die personeel en ander volwassenes te praat.

Dankie aan elke Lardie ouer wat saam met ons hande vat om ons mooi blou skool tot nog hoër hoogtes te lei.

Tot volgende keer

Toy Human