Uit die pen van die Hoof

PEN  VAN  DIE  HOOF 4 
(4 Augustus 2017)

Kwartaal 3 is tien weke lank en die eerste 2 weke is reeds afgehandel. Sterkte vir die volgende agt weke.

Gedurende die vakansie is daar heelwat aandag gegee aan ons infrastruktuur en het ons die volgende verbeter.

Die badkamer opgraderings projek het weer vier badkamers opgegradeer. Die Senior blok se middelste badkamers en die Graad 1’s se onderste twee badkamers is terselfdertyd ook verbeter. Volgende jaar word die Grondslagfase se laaste twee badkamers opgeknap en dan is dit nog net die personeelkamer en die badkamers by die tennisbane wat in 2019 afgehandel sal word.

Die twee krieketnette is gebou en die kriekethuisie waarin die boul masjiene gebêre gaan word is ook afgehandel.  Ons is ook tans besig om bokant die saal ekstra kantore te bou vir ons Hulpdienste.  Die buisligte word stelselmatig vervang met “LED” buisligte terwille van besparing.

Aan die noordekant van die rugbyveld is ons besig om ‘n selfoontoring op te rig wat ‘n goeie inkomste vir die skool gaan verseker. Na vele kommunikasie en vergaderings met besorgde ouers is daar besluit om met die bou van die toring voort te gaan. Daar sal jaarliks tydens die Algemene Jaarvergadering terugvoering gegee word oor die elektromagnetiese vlakke wat deur die toring uitgestraal word.

Een van die grootste frustrasies by die skool is ‘n tekort aan spasie vir buitemuurse aktiwiteite en moet ons heeltemal uit die boks dink oor 2018 se buitemuurse oefen- program. Dit gaan beteken dat alle buitemuurse aktiwiteite vir 2018 se oefen- programme hersien moet word ten einde ‘n werkbare oplossing te vind. Meer hieroor sal die einde van die jaar aan u gekommunikeer word.

Opvoeding is kondisionering waarin onderwysers, ouers en afrigters daagliks met kinders werk om hulle vir die toekoms voor te berei. Moet asb. geen moeite ontsien om daardie doelwit te bereik nie.

Tot volgende keer

Toy Human