Uit die pen van die Hoof

PEN  VAN  DIE  HOOF 1 VAN 2018
(9 Maart 2018)

Pen van die Hoof

Ons trek alreeds in Maartmaand en daar het al baie dinge gebeur by ons mooi blou skool. Graag bring ek die volgende sake onder u aandag.

Dit is belangrik dat kinders voor hulle skool toe kom in die oggend ontbyt moet eet. Stuur asb. ook ‘n kosblik vir pouse saam.  Kinders met vol magies werk goed saam.

Die afgelope tyd is daar ook baie kosblikke, boeke, take, sportklere, pakkies en soms ook geld by die ontvangsdames afgelaai wat aan die leerders verskaf moet word. Ons verstaan noodgevalle maar op die oomblik veroorsaak dit dat die dames se werk agter raak. Ons kan ook nie meer leerders uit klasse roep om hulle kosblikke, klere of boeke wat by die huis vergeet is te kom afhaal in die kantoor nie. Elke afkondiging veroorsaak ‘n steurnis in die klasse.  Probeer dit asb beperk.

Ons wil ouers ook vra om asb. versigtig te wees as u in die strate om die skool ry. Veral die graad 1’s is nog klein en hardloop sommer oor die pad agter hulle ouers aan. Ons het meganismes in plek om dit te keer maar versoek u nogtans om versigtig te wees. Leer u kind om van die padpatrollie diens gebruik te maak sodat hulle van kleins af die korrekte padgebruik kan leer. Moet asb ook nie in die pad parkeer om u kind af te laai nie. Dit skep verkeersprobleme en opeenhoping.

Een van die probleme wat ons tans ervaar wanneer die Grondslagfase uitkom is die lawaai en gespelery voor die klasse wat die res van die skool, wat nog besig is met onderrig, kwaai ontstig en sodoende onderrig belemmer. Ons versoek ouers, wat hulle Gr 1-3 kinders 13:10 kom afhaal en wag vir die Gr 4-7 leerders om uit te kom, om op die pawiljoen te gaan sit met u kind vir die halfuurtjie.

Dit is belangrik om te weet dat ons die dissipline stelsel aangepas het.  Lees asb daardeur in u kind se huiswerkboekie en vergewis uself daaroor. Jaarliks kry ek navrae oor leerders wat verskeie detensies ontvang het en dan hulle kans verbeur om leiers te word of om kampe by te woon.

Ons herinner u as ouer dat die skool ’n rookvrye Zone is. Dankie, vir die ouers wat daaraan gehoor gee.  

Ons skool het weereens gegroei en ons onderwys personeel getalle (Onderwysers, Graad R personeel en onderwys assistente) staan op 95 en juis daarom is salarisse een van ons grootste uitgawe op die begroting. Dit gaan egter oor kwaliteit onderrig met ’n personeel leerder verhouding wat staan op 28.5.  Ek kan u verseker dat ons elke leerder se belange op die hart dra om toe te sien dat u kind die nodige onderrig en opvoeding ontvang.

Tot volgende keer.