Rekenaarsentrum

Laerskool Elarduspark se rekenaarsentrum bestaan sedert 1998 en leerders word  blootgestel aan die nuutste tegnologie.
 

Doelwitte

 • Basiese rekenaarvaardighede aan te leer sodat die leerder bemagtig word om sy/haar leer te vergemaklik.
 • Op hoogte te bly van die nuutste tendense in die moderne tegnologie era, sodat leerders toegerus kan wees vir die toekoms.

Bywoning

Leerders het een periode klas per week.


 

Elke klaskamer beskik oor:

 • 30 LENOVO skootrekenaars
 • ‘n Dataprojektor, wat die leerproses baie vergemaklik
 • ‘n Hoë volume Konica Minolta kleur drukker wat ook kan kopieer
 • Lugversorgers

Personeel en Programmatuur
 

Me. Elize Eloff -  Gr. 1- 5 
 

 • Maak gebruik van die Soft-teach sillabus
 • Paint
 • 2Simple2Type
 • Inkleurprogram (Kids CD)
 • School Works (Dina)
 • MS Excel, Publisher en Word word ook gebruik om ‘n verskeidenheid opdragte te voltooi.  Die opdragte word in die leerders se rekenaar-lêertjie geplaas. 

Mnr. Kevin Kinghorn (Departementhoof) - Gr. 6-7

 • Die MSOffice pakket soos:  Excel (grafieke/tabelle/formules), Word (kolomme/vou-biljette) en Powerpoint (animasies/voorleggings)
 • Wiskunde program
 • Internet (Google)
 • Epos word benut.  Leerders skep eie adres.
 • Skep van webwerf

Vernuwing

Om die rekenaarsentrum se doelwitte te bereik, word daar voortdurend gepoog om aan te pas by nuwe uitdagings t.o.v. tegnologie, asook om ons visie: “Om leerders toe te rus“, gestand te doen.  Nuwe sagteware word ondersoek en indien nodig, word dit aangekoop. In 2014-2015 word die rekenaarsentrum met 60 nuwe skootrekenaars toegerus en nuwe klanksisteme word geinstalleer.
 

Vooruitsigte

 • Om die Gr. R groep te akkommodeer
 • Interaktiewe witborde
 • Nuwe programmatuur