Leiers

Laerskool Elarduspark Leiers

Laerskool Elarduspark beskik oor 'n fyn gebalanseerde, deurlopende en deursigtige Leier-identifiserings-program.

Om as leier verkies te word, moet nominasies en stemme deur Gr.6-leerders en Personeel bevestig word.

'n Leierinstelling vind plaas om die nuwe Leiers aan die res van die leerders bekend te stel en waar die ouers saam met hul kinders die geleentheid kan geniet en prestasie kan vier.

'n Leier van Laerskool Elarduspark verbind hom/haar tot die volgende:

·         Om die skool se erekode getrou na te kom

·         Om op alle terreine 'n ambassadeur vir die skool te wees

·         Om hom/haar diensbaar te stel aan Onderwysers en Leerlinge

·         Deur 'n voorbeeld te stel en ander te lei

·         Alle skoolreëls getrou na te kom en te handhaaf

·         Om as skakel te dien tussen Personeel en Leerlinge

·         Om in nederigheid as die Leiers van die Leerlinge in diens te staan van ons skool

·         Om in diens te staan van ons Hemelse Vader

·         Om by te dra tot 'n gelukkige skoolgemeenskap

Leierkamp

Die nuwe Leiers gaan dan op 'n kamp waar hul aan leierskap ontwikkeling- en spanwerkbeginsels blootgestel word. Hul word in situasies geplaas waar hul hulself leer ken in hul nuwe posisie.

Die kamp dien ook as 'n Hoofleier identifiserings geleentheid.

Hoofleiers

Om as Hoofleier verkies te word, is dit noodsaaklik dat die kandidate 'n verdere fyn siftingsproses ondergaan.  Die 10 Leierseuns en –dogters wat die meeste stemme gekry het, se name word op 'n stembrief geplaas. Die nuutverkose Leiers, Personeel en Leiervoogde stem vir die Hoofleiers.  Daar word drie Hoofleier-Seuns en drie –Dogters gekies.  Vir die vierde kwartaal word die Hoofseun en Hoofdogter vir die jaar verkies

Verantwoordelikhede van die Leiers en Hoofleiers

·         Opening tydens Saal en vierkant

·         Hulp met toesig tydens pouses

·         Hulp tydens funksies en Super 12 geleenthede wat aangebied word deur Laerskool Elarduspark

Dit is 'n eer om as leier van 'n puik skool soos Laerskool Elarduspark verkies te word.  Ons sien dit as 'n leerskool om die toekoms van more voor te berei vir uitdagings en mislukkings en sodoende toe te rus om as indiwidu te groei.

 

LEIERS 2018

Skoolleiervoogde                 Me E du Plessis

                                                Mnr C Claassen

Hoofseun                              Rudolph Louw

Hoofdogter                            Gené Coertze

Onderhoofseun &                Ethan Fouché

Dogter Sport                          Mia Swanepoel

Onderhoofseun &                Jean Meiring

Dogter Kultuur                      Kayla Landsberg

Leiers                                     Seuns                                                            Dogters

                                                Migael Arendt                                                Delinique Appelcryn

                                                Jordan Arons                                                 Caitlin Brown

                                                Aiden Bezuidenhout                                      Delainey Denyschen

                                                André Bosch                                                 Alison du Toit

                                                Ryan Burger                                                 Sumari Els

                                                Ruben Dillman                                             Marizelle Mulder

                                                Christiaan de Preez                                     Suzaan Muller

                                                Ruben du Toit                                               Carla Oberholzer

                                                Reghardt Kornelius                                      Marli Potgieter

                                                Philip Mader                                                Zoë Read

                                                Gideon Reyneke                                         Liné Swanepoel

                                                Sjaan Steyn                                                Wilma Thuynsma

                                                James Tustin                                               Rizane van Roon

                                                Hanno van der Watt                                    Annie van Schalkwyk

                                                Regardt van Heerden

                                                Damian van Niekerk

                                                Marnes van Schalkwyk

                                                Altus Wilders