Lardies Nuus

Algemene Jaarvergadering

U word herinner aan die Algemene Jaarvergadering wat op Maandag, 6 November 2017 om 18:00 in die skoolsaal plaasvind.

Departementele Regulasies het verander ten opsigte van Algemene Jaarvergaderings en moet ’n 15% kworum bereik word om die vergadering wettig te verklaar.  Indien die kworum nie bereik word nie word die vergadering geherskeduleer vir Maandag, 13 November 2017.  Ons maak staat op u bywoning.

Tydens hierdie Algemene Jaarvergadering sal:

a.    ’n verslag van die jaar voorgehou word
b.    nuwe vooruitsigte bespreek
c.    die begroting vir 2018 voorgelê word
d.    enige saak met betrekking tot die skool bespreek word

Ons doen ’n beroep op u as ouers om die Algemene Jaarvergadering asseblief by te woon sodat die 15% kworum bereik kan word.

Leerders wie se ouers teenwoordig is tydens die Algemene Jaarvergadering sal op Vrydag, 17 November 2017 ’n verrassing ontvang.