Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /home/lardiesc/public_html/include/db_connect.php on line 2
Lardies Nuus

Lardies Nuus

OPEDAG VIR 2020 INSKRYWINGS:  GRAAD R EN GRAAD 1

Hiermee nooi ons u vriendelik uit om deel te word van ons mooi blou skool waar leer nog lekker is, waar kinders nog kinders is en ‘n sterk band met ons Skepper bou.  ‘n Kleiner onderwyser-leerder verhouding, verseker meer individuele aandag en ons leerders word toegerus met toegevoegde waarde, om die eise wat die toekoms aan hulle stel, maklik te oorbrug.

Ons Opedag vind plaas op Saterdag, 9 Maart 2019.  U kan gerus die skool kom besigtig enige tyd tussen 08:00 tot 11:00.  Kom woon asb. hierdie belangrike en opwindende interaktiewe dag by om uself te vergewis van ons skool en al die aktiwiteite wat ons aanbied.  Om die inskrywingsvorm en inligting elektronies te bekom, ter wille van omgewings vriendelikheid, versoek ons dat u ‘n TOEP (APP)  moet aflaai op u foon.  Ons gaan gebruik maak van QR-kodes – indien u nie reeds die TOEP (APP) het nie, stel ons die volgende voor:

 • Vir Android:              QR Barcode Scanner en QR Code Reader
 • Vir iOs:          QR Scanner en Reader; en QR Reader for iPhone.

 

GRAAD R 2020

Die inskrywingsvorm moet asb. volledig voltooi word en by die Administratiewe kantoor (Me. Elsa van Zijl) voor/op 31 Mei 2019 ingehandig word. Heg asb. afskrifte van die onderstaande dokumente aan die inskrywingsvorm:

 • Geboortesertifikaat
 • Immuniseringskaart
 • ID’s van beide ouers
 • Bewys van adres  (water en ligte rekening)

Let wel:    Vorms moet asb. by die skool se Administratiewe kantoor ingehandig word en nie by die Graad R-sentrum nie.  Kantoor is oop vanaf 07:00 tot 14:30.

Geliewe ook kennis te neem dat ons slegs 210 leerders in die Graad R-sentrum kan akkommodeer vir  2020 en dat ons medium van onderrig Afrikaans is. Ons skool groei vinnig en ons staan kwaliteit onderwys voor, maar moet ʼn beperking plaas op klasgroottes ten einde aan ons doelwit te voldoen.  Ons versoek u dus om so spoedig moontlik aansoek te doen ten einde u kind se plek by Laerskool Elarduspark te verseker.  

Sodra vol kapasiteit bereik is, sal leerders wie se inskrywingsvorms nie vroegtydig ingehandig is nie, op ‘n waglys geplaas word waarna plasing by die Gr.R-sentrum gedoen sal word soos wat plekke ontstaan.

 

GRAAD 1 2020

NB! Gauteng Onderwys Departement se aanlyninskrywings open Maandag, 6 Mei 2019 om 08:00  en sluit Vrydag, 14 Junie 2019 om 00:00.  Alle voornemende Graad 1’s vir 2020 moet van die aanlynstelsel gebruik maak om plek by Openbare skole te verseker.  (Slegs graad 1 en graad 8 leerders van 2020 moet op die aanlynstelsel ingeskryf word).  Besoek www.gdeadmissions.gov.za vir aanlyninskrywings.

Meer inligting aangaande die aanlyninskrywings prosedure sal per e-pos aan u gestuur word.Die datum waarop die aanlyn inskrywings open, sal op die Nuus bekend gemaak word asook in koerante gepubliseer word.  Ons sal van die skool se kant af, advertensies plaas om ouers bewus te maak van die inskrywingsdatum.

Ouers kan nou reeds die inskrywingsvorm voltooi en met afskrifte aangeheg van die onderstaande dokumente, by die Administratiewe kantoor (Me. Elsa van Zijl)  kom inhandig om op rekord te plaas:

 • Geboortesertifikaat
 • Immuniseringskaart
 • ID’s van beide ouers
 • Bewys van adres  (water en ligte rekening)
 • Skoolrapport van Gr.R

U word na afloop van die verrigtinge genooi vir ‘n koppie tee en koffie.

Vriendelike Lardiegroete

MNR. T. HUMAN

SKOOLHOOF