Kunswedstryde

Doel

Ter aansluiting by ons visie: “Die skool waar leerlinge toegerus word” word leerders die geleentheid gebied om lewensvaardighede te ontwikkel naamlik, selfvertroue en om voor ‘n gehoor op te tree. Verder word talente en leierseienskappe ook ontwikkel.
 

Koördineerder       

Me. C Hollander

 

 

 

Persone verantwoordelik vir inskrywings

Pretoria Eisteddfod:  Me E de Villiers
Afrikaanse Kunstefees:  Me. Hettie Badenhorst
Centurion Kunstefees:  Me. Tanja Thomas
 

Geleenthede vir deelname

Pretoria Eisteddfod

Inskrywings reeds in die eerste kwartaal, deelname tweede kwartaal.

Afrikaanse Kunstefees

Inskrywings tweede kwartaal, deelname derde kwartaal.

Centurion Kunstefees

Inskrywings in tweede kwartaal, deelname in derde kwartaal.

Beeldende Kunste

Me L. van Rooy
 

Verskillende items

Drama:  Afrikaans en Engels – in die Grondslagfase is al die dames betrokke, in die Intermediêre fase en Seniorfase is die taalonderwysers betrokke.

Solosang:  Me. Hanneline de Bruin en Me. E Eloff

Onvoorbereide redenaars:  Me. Rentia van der Walt,  Me. Eliska du Plessis.

Beeldende Kuns:  Me. Lizette van Rooy en Me. Trudie von Stade.
 

Keuse van items

Ouers en onderwysers
 

Kostes

Die koste vir inskrywings vir elke kunswedstryd verskil.  Inligting word verskaf deur koördineerder.


Vervoer

Ouers is verantwoordelik om leerders te vervoer.
 

Proses van inskrywings

  • Ouers  ontvang  ‘n  kort brief om te laat weet dat die leerder gekies is vir deel-name, al die inligting is op die brief beskikbaar.
  • Indien die ouer toestemming gee dat die leerder mag deelneem, word die afskeurstrokie en die geld teruggestuur na die betrokke onderwyser.
  • Inskrywingsvorms word deur die skool voltooi en aan betrokke kunswedstryd/ kunstefees besorg.
  • Later ontvang die ouer ‘n deelnemersstrokie met die nodige inligting bv. waar, datum, tye, ens.
  • Deelnemersstrokie word op die dag van deelname aan die beoordelaar oorhandig.
     

Kleredrag

Netjiese formele skooldrag.
 

Meriete-erkenning

Laerskool Elarduspark het ‘n Meriete-stelsel vir Kultuur waarvolgens elke deelnemer punte ontvang vir deelname en prestasie.Vir 20 punte op ons Meriete-skaal ontvang ons Lardies Verdienste vir Kultuur en vir 40 punte ontvang hulle Kleure vir Kultuur. 
 

Prestasies

Laerskool Elarduspark woeker op die Kultuurakker, neem met passie deel aan Kunswedstryde en presteer skitterend!

Ons skool het vir 3 jaar na mekaar die Algehele Wenner vir Laerskool Drama van die Pretoria Eisteddfod opgelewer!
2011:  JJ Kriel
2012:  Rickus Kriel
2013:  Leoné Goosen

Ons skool se Dramaskool die “Elardu Steorra Dramaskool” is vir 2012 en 2013 deur die Centurion Kunstefees aangewys as die Beste Ateljee in Pretoria.
 

Lardies aan die woord:

Cilé-Mari Schultz (Gr. 5) sê:  “Om aan Kunswedstryde deel te neem, gee vir ons blootstelling.  Dit gee ook vir ons selfvertroue en help ons om met gemak voor ons maats op te tree.  Ons kry die kans om ons talente te ontwikkel.”

Leoné Goosen (Gr. 6) sê:  “Deelname aan Kunswedstryde was een van die beste besluite wat ek ooit geneem het! Dit leer my vaardighede soos selfvertroue, verantwoordelikheid, uithouvermoë, konsentrasie en selfdissipline. Ek geniet elke oomblik daarvan en beskou dit as ‘n geleentheid om myself uit te leef.  Terselfdertyd word ek op dié manier ten volle toegerus vir die eise en verwagtinge wat aan my gestel word.”   

Bianke Neethling (Gr. 7) sê:  “Dit is wonderlik en ‘n voorreg om as Lardie deel te neem aan Kunswedstryde.  Dit gee my ‘n plek waar ek nie bang hoef te wees om op te staan vir dit waarin ek glo nie.  Ek leer ook om met selfvertroue voor mense op te tree.”