Intersenfase Graad 6

Me Lizette van Rooy
Vakhoof: LV en LO

Graadhoof
Gr 6E           Klas: T 9
evanrooy@lardies.co.za

Me Hettie Badenhorst
Gr 6L

Klas: T 13
hbadenhorst@lardies.co.za

Me Lettie Saayman
Gr 6A

Klas: S 9
lsaayman@lardies.co.za

Me Carine Putter
Gr 6E

Klas: T11
cputter@lardies.co.za

Me Henriëtte Barkhuizen
DPH: Tale, EBW, Media

Graadvoog: Gr 6
Klas: T 11
hbarkhuizen@lardies.co.za

Mnr Berend Wierenga
Gr 6 Assistent