Intersenfase Graad 5

Me Jireh Naudé
Graadhoof

Gr 5E          
Klas: K 4
jnaude@lardies.co.za

Mnr Francois van Wyk
Gr 5R

Klas: S 5
vanwyk.franna@gmail.com

Me Melanie du Preez
Gr 5A
Klas: S 1

melaniedp@lardies.co.za

Mnr Roedie Smit
Gr 5L

Klas: S4
rsmit@lardie.co.za

Me Andrea Briers
Gr 5D
Klas: BT-B

abriers@lardies.co.za

Me Marietjie Engelbrecht
Gr 5E

Klas: T15

 

Mnr Gert van der Merwe 
Senior Adjunkhoof
Graadvoog: Gr 5
gvdmerwe@lardies.co.za

Me Kelvin Andrews
Gr 5 Assistent