Conquesta

Hierdie is ‘n olimpiade wat jaarliks aangebied word. Leerders vanaf gr 4 – 7 kry die geleentheid om hulself verder te verryk op akademiese gebied.Vraestelle is ontwerp om leerders aan te moedig en te ondersteun sodat hulle, hul deelname kan geniet.  Die beskikbare vakke word in formaat van meervoudige keusevrae aangebied.  Leerders kan aan enige aantal van die Olimpiades deelneem.  Olimpiades word by die skool geskryf onder die toesig van die skool se opvoeders.

Elkeleerder wat deelneem ontvang erkenning by wyse van ‘n pragtige kleur gedrukte sertifikaat volgens sy eie prestasie soos uiteengesit:

85% - 100%    Platinum

76% - 84%      Diamant

70% - 75%      Goud

60% - 69%      Silwer

50% - 59%       Brons

0%   - 49%      Koper

 

 


Neem asseblief kennis van hierdie olimpiade wat plaasvind vanaf 10 Augustus 2016.  Leerders skryf die vraestelle na skool in verskillende graad groepe.    Ons wens solank al ons leerders wat deelneem, sterkte toe met hulle voorbereiding.


GRAAD 4-7

Wiskunde                                                                                    10 Augustus 2016

Engels 2 (Addisionele taal)                                                         11 Augustus 2016

Afrikaans Taal 1 (Huistaal)                                                        12 Augustus 2016

Lewensvaardighede (PSW: Gr.4-6)                                           15 Augustus 2016

Lewensoriëntering (Gr.7)                                                            15 Augustus 2016

Lewensvaardighede (Skeppende Kunste: Gr.4-6)                     16 Augustus 2016

Skeppende Kuns (Gr.7)                                                             16 Augustus 2016

SW                                                                                              17 Augustus 2016

NW en Teg (Gr.4–6):                                                                  18 Augustus 2016

NW (Gr.7):                                                                                  18 Augustus 2016

Tegnologie (Gr.7):                                                                       19 Augustus 2016